O Soño, o meu Soño, o máis prezado dos meus tesouros, a miña alma…

Todo o mundo nalgún momento da súa vida se veu nunha encrucillada. Encontrouse, encóntrase ou posiblemente encontrarase fronte a dous, ou máis, camiños que poden ser determinantes para o resto das súas vidas.

Nunca tiveches un Soño que perseguir, pero polo que non te atreves a loitar? Ben por non saír da túa zona de confort, ou por medo a perder ese benestar, … ou por calquera outra razón que fai de esta decisión un dilema moral difícil de resolver.

O Soño, o meu Soño, o máis prezado dos meus tesouros, a miña alma…